• Dnes je: Utorok 25. januára 2022 meniny má Gejza

Budeme v starobe zdraví? O tom sa rozhodlo, keď sme mali 10 rokov!

Budeme v starobe zdraví? O tom sa rozhodlo, keď sme mali 10 rokov!

Chcete vedieť, či budete v starobe fit, alebo či vás naopak budú prenasledovať zdravotné neduhy?

Podmienky, v ktorých vyrastáme v prvej dekáde života, majú výrazný vplyv na to, ako sa budeme zdravotne cítiť v seniorskom veku.

Chcete vedieť či budete v starobe fit, alebo vás budú častejšie prenasledovať zdravotné problémy? Spomeňte si koľko ste mali doma kníh, keď ste boli malý. Ak ste vyrastali v byte kde boli knižnice plné kníh, máte celkom dobré vyhliadky. Ak ste však doma ako vašu jedinú knihu mali len telefónny zoznam, hrozia vám zdravotné problémy.

Tím vedený švajčiarskými demografmi Borisom Chevalom a Stéphanom Cullatim z univerzity v Ženeve sa pokúsil zistiť, nakoľko nás životné podmienky v detstve poznamenajú na zbytok života. Využili k tomu databázu s údajmi viac než 24 tisíc obyvateľov zo 14 rôznych európskych krajín vo veku od 50 do 96 rokov.

Zaujímali ich nie len namerané údaje o sile stisku ruky (ktoré sú celkom spoľahlivým ukazovateľom celkovej fyzickej kondície človeka a jeho zdravotného stavu), ale brali do úvahy najmä tzv. socioekonomické parametre, v ktorých sa odráža životná úroveň ľudí.

Zaujímalo ich povolanie živiteľa rodiny, v ktorej daná osoba vyrastala, počet knih v domácnosti, kvalita bývania, či počet osôb žijúcich v domácnosti k pomeru k poctu miestnosti, ktoré rodina užívala.


Vo svojej štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Age and Ageing švajčiarski demografovia preukázali, že deti vyrastajúce v lepších socioekonomických podmienkach sa dožívajú staroby v lepšej kondícii a aj v lepšom zdravotnom stave. Životné podmienky vo vyššom veku už nemajú na zdravie tak významný vplyv. Kľúčové sú teda prvé roky nášho života.


Pokiaľ sa narodíme do lepších podmienok, budeme v starobe zdravší i keď sa nám v dospelosti príliš nedarilo. Naopak, pokiaľ sme prišli na svet do horších podmienok, budeme v starobe chorľavejší aj keď sme sa sami v dospelosti dopracovali k vyššej životnej úrovni.


Zaujímavé je, ako silným faktorom ovplyvňujúcim zdravie v starobe sa ukázal byť počet kníh v domácnosti. V tomto ukazovateli sa odráža nielen ekonomická sila rodiny (pretože knihy sú drahé), ale aj dôraz, ktorý rodina kladie na vzdelanie.


Vplyv životných podmienok v detstve je veľmi silný a zostáva jasný aj keď sa zoberú do úvahy faktory životného štýlu v dospelosti ako je miera fyzickej aktivity, fajčenie či konzumácia alkoholu.

Tento trend následkov detstva sa prejavuje silnejšie u dievčat ako u chlapcov.


Jednotlivé krajiny sa ale v miere vplyvu životných podmienok v detstve, na zdraví v starobe líšia.

Napríklad škandinávci bývajú v starobe zdravší i keď v detstve nemali na ružiach ustlané. Stéphane Cullati si myslí, že v tomto prípadne je to vo veľkej miere zapríčinené rovnejším prístupom k lekárskej starostlivosti a k vzdelaniu v týchto krajinách.


„Naša štúdia preukázala priamy a trvalý biologický efekt detstva prežitého v chudobe. My si to vysvetľujeme tým, že títo ľudia majú narušenú reguláciu životných procesov v tele chronickým stresom vyvolaným nepriaznivými podmienkami v detstve“ povedal Boris Cheval.


Počasie

Recepty