• Dnes je: Utorok 25. januára 2022 meniny má Gejza

Mali by sme naším deťom povedať pravdu o Ježiškovi?

Mali by sme naším deťom povedať pravdu o Ježiškovi?

Na Ježiška veria nielen deti z veriacich rodín. Deti veria až dovtedy, kým sa nedozvedia pravdu od svojho okolia.

Zatiaľ čo takmer všetci súhlasia s tým, že klamať deťom nie je dobré, väčšina rodičov urobí výnimku pokiaľ ide o Ježiška, Deda Mráza či Santa Klausa - postavy, ktoré nás imaginárne obdarúvajú na Vianoce.

Nie všetci však takémuto príbehu fandíme. Niektorí sú proti z náboženských dôvodov, iní sa obávajú dňa, keď sa dieťa dozvie pravdu (zvyčajne od iných detí) a pochopí, že táto ilúzia nie je skutočná.

Mnoho ľudí však túto záležitosť posudzuje podľa vlastných detských skúseností dúfajúc, že tieto čarovné a magické vianočné pocity zachovajú aj pre svoje deti.

Aký to však môže mať vplyv na vývoj dieťaťa? Je lepšie povedať svojim deťom pravdu už v útlom veku, alebo naopak?

Argumenty proti

Znepokojenie spočíva v tom, že klamstvo môže v konečnom dôsledku narušiť dôveru detí a rodičov. Táto možnosť sa môže stať reálnou najmä v prípade, ak niektorým deťom odpovede získané na množstvo zvedavých otázok nestačia a hlavne im racionálne nesedia. Vtedy zvyčajne nasledujú ďalšie otázky, rodičia sa zamotávajú a dieťa ešte viac pochybuje.


Ak Vaše dieťa začne spochybňovať existenciu Ježiška, môžete s ním viesť čestný rozhovor, priznať pravdu a zároveň mu vysvetliť prečo takýto príbeh vznikol.

Je však možné, že po takejto skúsenosti bude Vaše dieťa spochybňovať názory aj v iných oblastiach. Ak sa s ním ale úprimne porozprávate, je nepravdepodobné, že by to vašu vzájomnú dôveru ohrozilo. Ak sa straty dôvery priveľmi obávate, môžete pravdu o Ježiškovi a nosení darčekov prezradiť úplne na začiatku a spoločne s deťmi sa iba hrať a predstierať, že Ježiško je skutočný – napísať mu vianočné želania a podobne.


Ďalším potenciálnym problémom, ktorý spochybňuje správnosť nepovedať pravdu o nosení darčekov je ten, že povzbudzovanie viery v Ježiška by mohlo deťom sťažovať schopnosť vedieť rozlíšiť realitu od fantázie, čo by mohlo prípadne spomaliť ich kognitívny vývoj (zmeny v spôsobe myslenia, nárast vedomostí a schopností).Výskumy však naznačujú, že schopnosť odlíšiť fakt od fikcie vzniká už v útlom detstve a postupne sa vekom zvyšuje. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že deti s bohatou fantáziou môžu byt pri identifikácii hraníc medzi fantáziou a realitou dokonca úspešnejšie. Napríklad veľa primerane kognitívne vyvinutých detí si vytvára imaginárnych spoločníkov a prirodzene z tohto štádia neskôr vyrastie.


Malé deti dokážu odlíšiť nemožné subjekty od možných hlavne preto, že si vedia dať správne dokopy súvislosti - svedectvá od ostatných, ktorých počujú o týchto objektoch rozprávať.

Argumenty v prospech

Existujú dva hlavné argumenty v prospech toho, aby Vaše deti verili v Ježiška. Jedným z nich je potešenie a radosť z tejto myslienky, príbehu a atmosféry. Druhým dôvodom je, že budú veriť, že si môžu niečo zaslúžiť alebo to ovplyvniť svojim vlastným správaním.


Jedna štúdia, ktorá sa viedla s deťmi ohľadom správania v súvislosti s imaginárnou postavou, dospela k zaujímavým výsledkom. Zistilo sa, že deti, ktoré sa stretli s touto imaginárnou neviditeľnou postavou (jej prítomnosť vyplývala z prázdnej stoličky a vymysleného príbehu) sa hrali poslušnejšie s porovnaním s tým, ako keby boli bez dozoru a rovnako poslušne, ako keby boli pod dohľadom dospelého dozoru. Platilo to najmä na tie deti, ktoré verili, že imaginárna postava bola skutočná.
Verdikt?

Existujú zápory a existujú aj klady, ale neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by jeden alebo druhý postoj mohol deťom nejako zvlášť uškodiť.

Detské uvažovanie sa v skutočnosti neustále vyvíja. Na základe sledovania okolia a vplyvom času každé dieťa dospeje k uvažovaniu, že hodnovernosť niektorých vecí nesedí (napr. Ako je možné, že Ježiško môže rozniesť toľko darčekov? Ako to môže všetko stihnúť?).


Raz si každé dieťa uvedomí, že tvrdenie o tom, že Ježiško nosí darčeky sa nezakladá na skutočnosti a zároveň pochopí, že iné veci ktoré nevidí sú skutočne možné (napríklad existencia bacilov).


Kľúčovou úlohou rodičov je zvládnutie pravdepodobného sklamania, ktoré sa dostaví, keď ich deti nakoniec pochopia pravdu.


Tradičný vianočný štedrák


Medovníkový stromček


Mäkké vianočné medovníky
Prečo sa prejedáme a ako zastaviť obžerstvo.


Lenivosť deti odpozorujú od rodičov už v útlom vekuPočasie

Recepty